Věc T-299/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2018 – Nova v. Komise „Rozhodčí doložka – Grantová dohoda uzavřená v rámci pilotního projektu týkajícího se vytvoření sítě kontaktů a diskuse mezi obcemi o zkušenostech a osvědčených postupech při opětovném usídlování a začleňování uprchlíků – Neexistence objektivního posouzení výsledků projektu – Přiměřenost – Vrácení vyplacených částek – Provádění dokazování – Vzájemný návrh“