Lieta C-370/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 22. jūlija rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GE/Société Air France