Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)