Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9216 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Mobilots Corporation) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)