Pisno vprašanje P-011743/11 Estelle Grelier (S&D) za Komisijo. Položaj zaposlenih v skupini PETROLUS