Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” ) Text cu relevanță pentru SEE