Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1244/2014, annettu 20 päivänä marraskuuta 2014 , Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta ( ”EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite” ) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 375/2014 täytäntöönpanosäännöistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti