Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1397 van de Commissie van 6 augustus 2019 betreffende de vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/773 (Voor de EER relevante tekst.)