Klausimas raštu E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Anglies dioksido surinkimas iš atmosferos