2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos sprendimas 2011/538/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/565/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)