Domstolens dom (femte avdelningen) den 13 november 2003. # Christine Morgenbesser mot Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova. # Begäran om förhandsavgörande: Corte suprema di cassazione - Italien. # Etableringsfrihet - Inskrivning i register över praticanti - Erkännande av examensbevis - Behörighet att utöva reglerad verksamhet. # Mål C-313/01. Morgenbesser TITJUR