Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2017/1697 (2017. gada 27. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu