2021 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.