Byla T-736/18: 2019 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Bergsteiger“ paraiška – Ankstesni žodinis Beniliukso bei vaizdinis ir žodinis Europos Sąjungos prekių ženklai BERG – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 1 ir 2 dalys – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo priimtinumas – Galimybės supainioti nebuvimas – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)