Zaak T-211/16: Arrest van het Gerecht van 15 maart 2018 — Caviro Distillerie e.a. / Commissie („Dumping — Invoer van wijnsteenzuur dat afkomstig is uit China en dat geproduceerd is door Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd — Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/176 — Geen instelling van een definitief antidumpingrecht — Artikel 3, leden 2, 3 en 5, en artikel 17, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Steekproefonderzoek — Geen aanmerkelijke schade — Kennelijk onjuiste beoordeling — Vaststelling van schade — Winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie”)