Eiropas Parlamenta 2018. gada 16. janvāra rezolūcija par starptautisko okeānu pārvaldību — okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2017/2055(INI))