Rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2016, med byråns svar