Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията