Padomes Lēmums (ES) 2019/1086 (2019. gada 18. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) plenārsēdē vai Eiropas Padomes Ministru komitejā attiecībā uz lēmumu, ar kuru Savienībai piešķir novērotāja statusu GRECO