Sąjungos piliečių užsienyje konsulinė apsauga * 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))