2011 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1362/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ptujski lük (SGN)]