Mål T-103/09: Talan väckt den 11 mars 2009 — von Oppeln-Bronikowski och von Oppeln-Bronikowski mot harmoniseringsbyrån OHIM — Pomodoro Clothing (promodoro)