Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Text av betydelse för EES.)