Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) (Tekst značajan za EGP.)