Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8426 – Linde/PJSC Power Machines/JV) (Text s významem pro EHP. )