Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (kodifikaatio) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo – julkaistun luettelon päivitys