Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Jednotný evropský železniční prostor (průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví)