Neuvoston asetus (ETY) N:o 3916/90, annettu 21 päivänä joulukuuta 1990, maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden kriisitilanteessa toteutettavista toimenpiteistä