Mål C-620/20 P: Överklagande ingett den 19 november 2020 av International Management Group (IMG) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-381/15 RENV, IMG mot kommissionen