Zadeva C-620/20 P: Pritožba, ki jo je 19. novembra 2020 vložila International Management Group (IMG) zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 9. septembra 2020 v zadevi T-381/15 RENV, IMG/Komisija