Vec C-620/20 P: Odvolanie podané 19. novembra 2020: International Management Group (IMG) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 9. septembra 2020 vo veci T-381/15 RENV, IMG/Komisia