Zaak C-620/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2020 door International Management Group (IMG) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 9 september 2020 in zaak T-381/15 RENV, IMG/Commissie