Kawża C-620/20 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2020 minn International Management Group (IMG) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fid-9 ta’ Settembru 2020 fil-Kawża T-381/15 RENV, IMG vs Il-Kummissjoni