Lieta C-620/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 19. novembrī International Management Group (IMG) iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2020. gada 9. septembra spriedumu lietā T-381/15 RENV IMG/Komisija