Дело C-620/20 P: Жалба, подадена на 19 ноември 2020 г. от International Management Group (IMG) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-381/15 RENV, IMG/Комисия