85/338/EEG: Beschikking van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de goedkeuring van een werkprogramma van de Commissie betreffende een proefproject voor het verzamelen van, het coördineren van en het brengen van samenhang in de informatie inzake de toestand van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in de Gemeenschap