/* */

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#ŠEŠTOJI DALIS - INSTITUCINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS#I ANTRAŠTINĖ DALIS - INSTITUCIJAS REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS#1 skyrius - Institucijos#5 skirsnis - Europos Sąjungos Teisingumo Teismas#280 straipsnis#(EB sutarties ex 244 straipsnis)