2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2020/1940 dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo