Písemný dotaz E-010286/11 Aldo Patriciello (PPE) Komisi. Předcházení ekologickým katastrofám a vytváření kontrolních orgánů