Klausimas raštu P-003473/11 Salvatore Iacolino (PPE) Komisijai. Dėl atsargumo skiriamas gydymas