Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. januarja 2019 o objavi zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz člena 53 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije za ime „Pruneaux d’Agen“/„Pruneaux d’Agen mi-cuits“ (ZGO)