Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. januára 2019 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu „Pruneaux d’Agen“/„Pruneaux d’Agen mi-cuits“ (CHZO)