Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 ianuarie 2019 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a cererii de aprobare a unei modificări, care nu este minoră, a caietului de sarcini menționat la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Pruneaux d’Agen”/„Pruneaux d’Agen mi-cuits” (IGP)