Komisijas Īstenošanas lēmums (2019. gada 21. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu apstiprināšanas pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. pantā minētu produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu “Pruneaux d’Agen” / “Pruneaux d’Agen mi-cuits” (AĢIN)