2019 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje nurodytos produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo patvirtinimo paraiškos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje „Pruneaux d’Agen“ / „Pruneaux d’Agen mi-cuits“ (SGN)