Komisjoni rakendusotsus, 21. jaanuar 2019, millega avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas taotlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 53 osutatud olulise muudatuse heakskiitmiseks järgmise nimetuse tootespetsifikaadis: „Pruneaux d’Agen“ / „Pruneaux d’Agen mi-cuits“ (KGT)