Решение за изпълнение на Комисията от 21 януари 2019 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета за наименованието „Pruneaux d’Agen“/„Pruneaux d’Agen mi-cuits“ (ЗГУ)