1990 m. rugsėjo 26 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas. # Fernando Beltrante ir kt. prieš Europos Bendrijų Tarybą. # Pareigūnai. # Byla T-48/89. Beltrante ir kt. prieš Tarybą TITJUR