Klausimas raštu E-002319/11 Judith Sargentini (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Olle Schmidt (ALDE) ir Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisijai. Pagalbos Eritrėjai pagrindimas