/* */

Klausimas raštu E-3483/09 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Kalnakasybos daromos žalos viešajai infrastruktūrai sumažinimas (Nasvaileris, Saro kraštas).